<p><strong>Art Show :</strong></p>

<p style=”margin-top: -10px;”>  SKETBE-GREECE (A Group Art Exhibition by Greek Artists) </p>

<p>

</p>

<p><strong>Task:</strong></p>

<p style=”margin-top: -10px;”>Public Relation,Media Buzz,Guest List </p>

<p>

</p>

<p><strong>Artist:</strong></p>

<p style=”margin-top: -10px;”> YIANNIS ADAMANTIDIS, SOFIA AMPERIDOU, IOANNA ASSANI, KIRIAKI CHARALAMBIDOU, KONSTANTINOS BALIAN, KONSTANTINA DELLATOLA, LORRAINE DIETRICH, ELENA DIMIROPOULOU, FOTINI HAMIDIELI, MARIA KOMPATSIARI, PERIKLIS KOSTOPOULOS,VOULA LAZARIDOU, IOULIA MANOUSI, YIANNIS MONOGYIOS, CHRYSSOULA PAPADAKI, GEORGE POLITIS, STELIOS STAVROU, AND FROSSO VIZOVITOU. </p>